ОДЛУКИ ЗА ИЗБОР НА РАБОТНИЦИ ПО ПАТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ОД 13.12.2018

Одлуките за избор на работници по пат на јавен оглас можете да ги погледнете овде.