ОДЛУКИ ЗА ИЗБОР НА РАБОТНИЦИ ПО ПАТ НА ЈАВЕН ОГЛАС

Одлуките за избор на работници по пат на јавен оглас од 19.11.2018 можете да ги погледнете овде.