ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ОД 13.12.2018

Одлуката за јавниот оглас за вработување од 13.12.2018 можете да ја погледнете овде.
 
Јавниот оглас за вработување од 13.12.2018 можете да го погледнете овде.